KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PROCEDURĄ POSZUKIWANIA NA ICH RZECZ PROJEKTÓW IT

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm. dalej jako: RODO) chcielibyśmy Ciebie poinformować o następujących kwestiach:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ARforce Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Sopocie (dalej jako: Administrator). Możesz się z skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Mikołaja Reja 13/15, 81-874 Sopot
 • przez e-mail: iodo@hr.arforce.pl

2. Inspektor Ochrony Danych

Jako Administrator wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Mikołaja Reja 13/15, 81-874 Sopot
 • przez e-mail: iodo@hr.arforce.pl

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wybrać dla Ciebie odpowiedni projekt IT, który będzie spełniał Twoje oczekiwania.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres prowadzenia procedury poszukiwania dla Ciebie projektów IT spełniających Twoje oczekiwania.

5. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom realizującym projekty IT, które wybraliśmy dla Ciebie w ramach procedury poszukiwania projektów.
Przekażemy je jednak wyłącznie za Twoją uprzednią, dobrowolną zgodą.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Tobie tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
 • prawo do wycofania zgody tj. w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym) masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail.
 • prawo wniesienia skargi do organu, tj. przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
© Wszystkie prawa zastrzeżone - ARforce wppoland